Kwaliteitsbeleid

Visie / Missie / Beleid

De directie van Dutch Blower  B.V. ziet het als haar missie om haar klanten te voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten op het gebied van het ontwerpen, bouwen en leveren van luchtbehandelingskasten die voldoen aan de specifieke eisen van klanten. Met de levering van deze kwalitatief hoogwaardige producten en diensten wil Dutch Blower B.V. de stabiele basis creëren voor  een  weloverwogen  en beheerste groei en continuïteit.

In het beleidsplan 2022 zijn de missie en visie nader uitgewerkt.

Vanuit deze gedachten  is het beleid van de organisatie erop gericht om te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de norm ISO 9001:2015  met als voornaamste doel het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening en het continu verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Om continu te kunnen blijven verbeteren, is besloten om ook te voldoen aan de voorwaarden van de productstandaard EN 1090-2:2018 voor staalconstructies tot en met executieklasse 2, dit hebben we in oktober 2022 mogen behalen.

 

NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat Nederlands 

 

EN-1090-2:2018 Certificate English

Meer specifiek is het beleid gericht op:

  • Het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving
  • Leveren van producten of diensten of delen ervan conform de (door de klant) gestelde eisen
  • Het bewaken van de interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen
  • Bijdragen tot duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijzen in de vorm van procedures en werkinstructies
  • Het bevorderen van eenduidigheid in werken.
  • Het vastleggen van de in de organisatie aanwezig zijnde kennis en ervaring
  • Het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid

De doelstellingen en bijbehorende acties of maatregelen worden jaarlijks opgesteld en opgenomen in het kwaliteitsplan. Het beleid en de doelstellingen  worden periodiek geëvalueerd en gerapporteerd in de directiebeoordeling.

 

Copyright 2023: Dutch Blower

ISO

sbb

Design en Techniek PXL